Voor eerlijke politiek
 


Over onze partij

 

De Sociale volkspartij is na een roerige periode opgericht in 2018.
Na afsplitsing van de SP hebben wij een nieuwe partij opgericht en hebben deelgenomen aan de vorige verkiezingen als de Sociale VolksPartij in onze gemeente Geertruidenberg, afgekort S.V.P. Lijst 7,. Wij haalden bij deze verkiezingen 1 zetel en Piet de Peuter, onze oude politieke rot in het vak, werd unaniem gekozen als raadslid. 
Na zijn pensionering in 2020 heeft Frans van de Wiel het stokje overgenomen in de raad. Ook Frans is zeker geen onbekende in de politiek. Eerder was hij raadslid namen de SP, en voor de S.V.P. ook actief als raadslid. Na de verkiezingen van 2022, is de zetel overgedragen aan Mariska Cornet, wier nieuw in de politiek is. 

De S.V.P. vormt de meest sociale partij die Geertruidenberg rijk is; Een partij die door het vuur wil gaan voor de burgers en hun standpunten, een partij met het hart op de juiste plaats. Voor, door, en vooral samen met de gemeenschap.
Heel belangrijk voor ons is eerlijkheid, zowel politiek als persoonlijk. 

Waar staan wij in het kort voor:

1.  Algemene mensenrechten
Voor ons is ieder individu even belangrijk. Een gelukkig mens en een sociale samenleving  kunnen we  alleen samen voor elkaar krijgen. Wij als partij  streven naar een sociale en veilige samenleving.
Het respectvol omgaan met elkaar staat bij ons hoog in  het vaandel. De normen en waarden die wij van huis uit hebben meegekregen zijn daarom van groot belang  in de samenleving.
1.1 Vrouwenrechten
Een individu die zich identificeert als vrouw wordt in de hedendaagse maatschappij helaas nog steeds door velen als minderwaardig beschouwd. Dit is natuurlijk  onacceptabel. Wij staan sterk voor gelijke rechten  van alle seksen.
1.2 LHBTI-rechten
Van begin af aan strijden wij voor de rechten van de LHBTI´ers. Door velen worden LHBTI´ers gezien als zondaars. Zoals eerder benoemd is ieder mens voor ons  gelijk. Je geaardheid en seksualiteit  mogen niets uitmaken in het dagelijkse leven.
1.3 invalidenrechten
Veel mensen weten de weg niet te bewandelen naar de gemeente voor het aanvragen van benodigde voorzieningen in het dagelijks leven. Wij helpen u met plezier om de juiste weg naar de gemeente te  vinden. Zo  vinden wij dat er meerdere invaliden-toiletten moeten komen door de gehele gemeenten.
1.4 Immigratierecht
Wij vinden het belangrijk dat iedereen sociaal geaccepteerd wordt. Dat niemand wordt afgerekend op zijn/haar afkomst. Dat niemand wordt buiten gesloten. Iedereen verdient dezelfde rechten. Wij gaan uit van het goede in elk mens.

2. Dierenrechten
Alle dieren hebben  het recht om goed behandeld te worden, niet alleen huisdieren. Dierenmishandeling is uit den boze. Wij vinden dat plofkippen en mega-stallen tot het verleden moeten behoren. Als mens zijnde horen wij beter voor de dieren en  hun leefomgeving te zorgen.

3. Klimaat
Klimaatverandering speelt al jaren een grote rol in onze maatschappij. De mens heeft een omvangrijke invloed op de verbetering en verslechtering van ons klimaat. Het is daarom van groot belang om milieubewust te leven. Het behoud van bomen en  meer groen is van levensbelang. Dit beschermt ons tegen de steeds hetere zomers en droogte, maar ook tegen overstromingen. 

Wij staan  open voor nieuwe technologieën die klimaatverandering kunnen afremmen  ten gunste voor mens, dier en milieu.

4. Mentale gezondheid
De wachttijden van de geestelijke gezondheidszorg zijn absurd lang. Dit is wat ons betreft  onacceptabel. Het welbevinden van de mens beïnvloedt en weerspiegelt de maatschappij en de onderlinge sfeer. 

Persoonlijk contact en er voor elkaar zijn vinden wij een belangrijk  onderdeel van onze samenleving ter bevordering van het  welzijn van onze medemens. Het organiseren van ´samenactiviteiten´ vinden wij zeer belangrijk.

5. Natuurbehoud
Wij vinden natuur een belangrijk onderdeel van het leven. Natuur geeft ons zuurstof en verkoeling. Ook geeft natuur ons mentale rust. Er moet dus optimaal rekening gehouden worden met het behoud van elk stukje natuur  tijdens de planning van het aanleggen van wegen; het bouwen van woningen etc.

6. Jongeren
Jongeren worden vaak onderschat. Wij vinden dat jongeren veel goede kwaliteiten hebben en deze moeten kunnen laten zien. Wij  vinden dat er meer buurthuizen moeten komen, zodat jongeren creatief aan de slag kunnen gaan met de kwaliteiten die zij hebben. Ook zijn er meer betaalbare woningen nodig voor de  jongeren, die het ouderlijk nest willen verlaten.

7. Ouderen
Veel ouderen wonen noodgedwongen langer thuis in een gezinswoning. Helaas ontbreekt voldoende gepaste zorg voor hen op steeds grotere schaal.  Wij streven naar meer betaalbare kleinere woningen voor jong en oud gemengd, waarbij de ouderen de jongeren normen en waarden leren, en de jongeren de ouderen helpen, het is bewezen dat dit werkt! Tevens bevordert het de doorstroming van de betaalbare gezinswoningen, die daarbij vrijkomen voor gezinnen…….

En mocht een oudere opgenomen moeten worden in een verpleeghuis, streven wij ernaar dat de partners samen kunnen blijven.

8. Boeren
Onze boeren in de gemeente zorgen dagelijks voor verse producten. In onze gemeente hebben we ook bewuste boeren die prijzen winnen met hun producten. Deze boeren verzoeken ons of wij willen kijken naar de veiligheid, behoud van (bio)diversiteit en het verkrijgen van benodigde vergunningen. Zij hebben de taak om als mens/boer de de bio-industrie gezond te houden. Wij zetten ons met hen in voor de beste kwaliteit. 

Lokaal uw producten kopen is een win-win-situatie voor ons allemaal.

9. Kleine (lokale) ondernemers
Voor onze kleinere ondernemers staan wij altijd open om een gesprek aan te gaan. Wij weten zeker dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen.


Meer weten over onze punten?

Speerpunten 22-26
De SVP staat...

Vóór Openheid, Eerlijkheid, Gelijkheid, Gerechtigheid, Diversiteit, Acceptatie en Respect


 Vóór Vrijheid

Vóór  verandering en oprechtheid.
Vóór  samenwerking en transparantie.
 Vóór verjonging en vernieuwing
Vóór een sociale, groene en gezonde gemeente.
Vóór úw toekomst.
Vóór de toekomst van uw (klein)kinderen, dieren en natuur.
Vóór uw gezondheid en vóór uw eigen geluid.
De SVP, is een stem vóór duidelijkheid & zekerheid.

 Word lid


Foto's

Geertruidenberg

 • Raamsdonksveer en Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg
 • Geertruidenberg


Raamsdonksveer

 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer
 • Raamsdonksveer


Raamsdonk

 • Raamsdonk
 • Raamsdonk
 • Raamsdonk
 • Raamsdonk
 • Raamsdonk
 • Raamsdonk
 • Raamsdonk
 • Raamsdonk
 • Raamsdonk
 • Raamsdonk
 • Raamsdonk

 

Alle foto's behoren tot de SVP Geertruidenberg.
Copyright: R. A. L. Heijmans, A. K. Eberhard & M. Cornet

 

 

Ons bestuur


Voor eerlijke politiek!

Als SVP zijnde staan wij voor Openheid, Eerlijkheid, Gerechtigheid, Gelijkheid, Diversiteit, Acceptatie en Respect voor onze medemens.


 

Wij zijn er voor ieder mens. Het moet immers niet uitmaken wíe óf wát je bent.

Als partij zijnde vinden wij het ook belangrijk om transparant en open te zijn naar onze medemens.

De afgelopen jaren hebben wij voor vele medeburgers met liefde en plezier gestreden. Dit willen wij graag nog járen blijven doen. Wij hebben er zin in.
Wij strijden tegen ongelijkheid in de samenleving. Helpt u ons daarmee?
Wij zien en horen u graag!

#SVPdoejijmee?

 

 

 


Contact


E-mailen
Map
Info
Instagram